Välkomment till Kockredskap.se.
För tillfället pågår diskussioner kring nya och gamla leverantörsavtal samt
ombyggnad av webbplatsen med dess funktioner.

Vi väntar att allt kommer att vara klart inom 3-4 veckor.

Gäller ditt ärende ev. reklamation eller byte, kontakta oss
kundservice@kockredskap.se